• Kinh Doanh : Mr. Tam
    0919.243.248
Đang online: 111
Hôm nay: 623
Hôm qua: 1,014
Tuần này: 3,832
Tuần trước: 6,020
Tháng này: 117,958
Tháng trước: 138,536
Tất cả: 1,382,174
Giới thiệu và Ứng dụng của máy tạo khí Nitơ
Máy nén khí Buma
Model: OXYMAT
Nhãn hiệu: OXYMAT
Xuất xứ: ĐAN MẠCH
Giá tham khảo: Liên hệ
Lượt xem: 1340
Download Bảng báo giá:
Download Catalogue:
Chia sẻ:
Giới thiệu về Máy tạo khí Nitơ Oxymat:
- Oxymat là một công ty đặt  tại  Đan Mạch chuyên thiết kế và sản xuất các máy tạo khí Nitơ và Oxy tại chỗ sử dụng công nghệ Hấp thụ áp suất chuyển đổi  (PSA). 

- Oxymat bắt đầu sản xuất máy tạo khí oxy kể từ năm 1978 và  máy tạo khí  nitơ từ năm 2001. Chúng  tôi  tự hào  là công ty tiên phong trong việc giới  thiệu những  kiến thức ban đầu về thị trường, hướng phát  triển, nhu cầu và khả năng mà công nghệ PSA có  thể  cung  cấp.  
- Sứ  mệnh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp sáng tạo,  năng  động  và có trách nhiệm với  môi  trường  về  giải  pháp tạo khí oxy và nitơ tại  chỗ đáp ứng  nhu cầu của  khách hàng ở khắp nơi trên thế giới.

Ứng dụng của Máy tạo khí Nitơ Oxymat:
- Thực phẩm, Đồ uống và Dược phẩm
Nitơ thường được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm phi hóa chất. Đồng thời, khí nitơ có thể giúp cải thiện chất  lượng và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn mà không kèm theo dư lượng hóa chất. Nitơ cũng được sử dụng như một loại khí trơ thay thế cho không khí để tránh tình trạng oxy hóa không mong muốn.

Bơm lốp xe:
Việc sử dụng khí nitơ để bơm lốp xe sẽ giúp xe của bạn lăn bánh nhẹ nhàng hơn do khí nitơ nhẹ hơn khí nén, ngoài ra tốc độ mài mòn của  lốp xe bơm khí nitơ cũng chậm hơn. Khí nitơ cũng giúp tăng tuổi thọ của lốp xe. Điều này là do khí nitơ có độ ẩm thấp hơn không khí và vì thế làm giảm tác động ăn mòn lốp xe và bánh xe. Các phân tử nitơ được cho là lớn hơn các phân tử oxy và ổn định hơn khi nhiệt độ biến đổi, do đó duy trì áp suất bánh xe ổn định hơn.

Khai thác và chế biến khoáng sản: 
Khí  oxy  và  nitơ  cũng  thư ờng  được  s ử  dụng  tron nhi ều ứng  d ụng khác nhau liên quan đến lĩnh vực kha thác  và  ch ế  bi ến khoáng  sản.  Khí nitơ  ch ủ  yếu  đư ợc sử  dụng  trong  ngành  công nghiệp khai  mỏ  để  trơ hó khí  quyển  trong  khu  vực  mỏ  bỏ  hoang  nhằm  gi ảm nồng  đ ộ  khí oxy  và do  đó  gi ả nguy  cơ cháy  nổ.  
Đây cũng  là  phương  pháp  rất  hiệu  quả  để  dập  l ửa  tron các  hầm mỏ  than.  Vi ệc  tạo môi  t rường  khí  quyển trơ trong  chế  bi ến  ki m l oại cũng  r ất  quan  t rọng  đ ể  trán hi ện  tư ợng  oxy  hóa.  Trong  ch ế  bi ến khoáng  sản, ox đóng  vai tr ò đặc  biệt quan tr ọng trong hoạt  đ ộng  chi ế xu ất khoáng s ản có giá trị như vàng, bạctừ qu ặng.Ưu đi ểm lớn của  công  nghệ  PSA  là  cho  phép  vi ệc  s ản xuất  khí  tại  chỗ  ở  các  vùng  xa xôi  nơi  vi ệc  ti ếp  cận ngu ồn cung khí oxy/nitơ là rất  t ốn kém và khó khăn.

- Điện tử và cắt laser
Hiện  nay,  vi ệc  sử  dụng  khí  nitơ  giúp ổn  đ ịnh  môi trư ờng  tr ong  quá trình  hàn đang  được  áp  dụng  ngày càng  r ộng  rãi  hơn  trong lĩ nh  vực lắp r áp  đi ện t ử.  Việc sử  dụng khí nitơ trong các thi ết  b ị   khí dòng và đối  lưu t ạo thuận lợi cho quy trì nh hàn đồng thời giúp c ải thi ện chất lượng của  sản  ph ẩm.  Trong  c ả  hai  trư ờng  h ợp, độ  ti n cậy  của mối  hàn s ẽ  được  nâng  cao và mức  độ khi ếm  khuy ết  gi ảm giúp  c ải  thi ện  t ỷ lệ  sản  phẩm  đạt chất lượng ngay t ừ  đầu (FPY). Nitơ tinh khi ết đư ợcs ử dụng  trong  các  ứng  d ụng  hàn nhằm tr ánh hi ện tư ợng oxy  hóa  và đảm bảo đ ể  lại  các  mối  hàn sạch  và  bền. Nhờ đó,ch ất lư ợng của sản phẩm cũng sẽ được nâng cao.

Các ngành mà chúng tôi đã phục vụ:
- Hànghải và Khai thác ngoài khơi:
Trong giai đoạn 2006 -  2009,Oxymatđã phát tri ển các phi ên bản máy tạo khí dùng   trong l ĩ nh vực hàng h ải và đến nay  chúng tôi  đã  bán  đư ợc trên  35 hệ  th ống  cho các  hãng  tàu  ch ở  hóa  ch ất,  tàu  chuyên  chở  và  cung cấp  Khí  t ự  nhiên  hóa  l ỏng  (LNG).  Thi ết  kế  độc  đáo giúp loại  bỏ  sự  cần  thi ết  của  các  bình  tích  khí.  Với mức  tiêu  th ụ  năng  lư ợng th ấp ch ỉ   khoảng  0,2  kW/m3, chúng tôi đã đưa ra một sản phẩm có mứcđộ phát  thải th ấ p nh ất tr ên th ế  giới.  Các  hệ  t h ống  Marine  Nitrogen PSA  c ủa  Oxymat  có  công  su ất  t ừ  100  đ ến  10.0003m /gi ờ và  đạt  ch ứng  nhận  của  các  hiệp  h ội  l ớn  trên th ế giớinhư DNV,  ABS, GL , Lloyds, BV...

- Hoá dầu:
Hai  h ệ  th ống  đư ợc  thi ết  k ế  độc  đáo  theo  mô  hình container  dành  cho  l ắp  đ ặt  ngoài  tr ời  và  phù  h ợp  đ ể vận chuyển đ ến các địa điểm khácnhau. M ỗi hệ  th ống được  chia  thành  hai  container,  một  container  chứa thi ết  b ị  đóng  bình   và  container  còn  l ại  chứa  hệ  th ống tạ o khí  PSA  được  kiểm soát  hoàn toàn.  Hệ  th ống  t ạo khí  PSA  được thi ết kế  cho môi trư ờng  d ễ  cháy nổ  gần với  địa điểm sử  dụng  với các máy nén khí  và máy sấy khô  đư ợc  đặt  trong  khu  vực  an  toàn  và  có  thể  đi ều khi ển  t ừ  xa.  Giải  pháp  này  cho  phép  khách  hàng  cắt giảm chi phídànhcho cácthi ết b ị  xử  lý khí d ễ  cháy nổ trong  khi  cho phép hệ  t hống  tạo  khí  PSA  có  thể  hoạt động tr ong môi  trư ờng d ễ cháy n ổ.

Nuôi  truồng thuỷ sản và Ozone
Trong quá trình   tì m ki ếm nhà cungcấp khí oxy cho trại nuôi cá m ới  của mì nh tại  Latvia, khách  hàng đã  quyết định  l ựa  chọn  giải  pháp  c ủa 
Oxymat  trong  số  nhi ều giải pháp khácnhau dựa trên suy  nghĩ  "T ại  sao  chúng t a phải  mua  khí  trong  khi  chúng ta có th ể  t ự  sản xu ất khí  t ại chỗ"  và  quyết  định  này  đã  giúp  khách  hàng nhanh  chóng  thu  hồi  vốn  đ ầu  tư  của  mình.  Vi ệc  bổsung  oxy  cho các  bể  nuôi  cá giúp  cá luôn  kh ỏe mạnh và  phát  tri ển  nhanh  hơn.  Để  bảo  vệ  môi  t rường, Damas Zivju Audzetava cũng sử dụng máy tạo khí oxy của  Oxymat   cho hoạt  đ ộng  sản  xu ất  khí  ozone  dành cho chương  trình  tuần hoàn  nước  và  xử  lý  nước  c ủa mình.

- Điện tử
Khách  hàng  s ử  dụng  khí  nitơ  tinh  khi ết  10ppm  trong quá  trì nh  hàn  nhằm  tr ánh  hi ện  tư ợng  oxy  hóa,  đảm bảo đ ể lại mối hàn sạch và do đó nâng caochất lư ợng sản  ph ẩm.  Sau  khi  so  sánh  gi ữa  các  gi ải  pháp  khác nhau,  khách  hàng  nhận  thấy  giải  pháp  tạo  khí  nitơ bằng công nghệ  P S A  của Oxymat  là gi ải pháp ki nh tế nh ất  và  hi ệu quả  nh ất  (cung  cấp liên t ục,  giá  cả   cạnh tranh và hi ệu su ất cao). 
  • Máy nén khí Buma
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỢP NHẤT
iconaddress.png
Số 18, Đường số 3, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
iconphone.png
 0919-243-248 (Mr. Tam) +84-8-62841085; +84-8-62841040
iconfax.png
+84-8-62841105 
iconemail.png
Kết nối với chúng tôi
  1,382,174   |  
  111
Copyright 2020 © Hop Nhat. Thiết kế và phát triển bởi GSS
HopNhat là nhà phân phối độc quyền máy nén khí trục vít Buma (loại V-belt, Direct, Inverter và Máy đi động), Máy sấy khí tách nhân lạnh Buma, Máy sấy khí kiểu hấp thụ Buma và cung cấp phụ tùng chính hãng Buma như lọc dầu, lọc gió, lọc tách nhớt và dầu máy nén khí. Với chất lượng và giá thành tốt nhất