• Kinh Doanh : Mr. Tam
    0919.243.248
Đang online: 94
Hôm nay: 96
Hôm qua: 2,816
Tuần này: 4,403
Tuần trước: 6,534
Tháng này: 241,708
Tháng trước: 245,031
Tất cả: 2,777,129
Giới thiệu về Máy tạo khí Nitơ Oxymat:
- Oxymat là một công ty đặt  tại  Đan Mạch chuyên thiết kế và sản xuất các máy tạo khí Nitơ và Oxy tại chỗ sử dụng công nghệ Hấp thụ áp suất chuyển đổi  (PSA). 
- Oxymat bắt đầu sản xuất máy tạo khí oxy kể từ năm 1978 và  máy tạo khí  nitơ từ năm 2001....

Ứng dụng của Máy tạo khí Nitơ Oxymat:
- Thực phẩm, Đồ uống và Dược phẩm
Nitơ thường được sử dụng như một chất bảo quản thực phẩm phi hóa chất....
- Cao su và Bơm lốp xe:
Việc sử dụng khí nitơ để bơm lốp xe sẽ giúp xe của bạn lăn bánh nhẹ nhàng hơn do khí nitơ nhẹ hơn khí nén...
Khai thác và chế biến khoáng sản: 
Khí oxy và nitơ cũng thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau liên quan đến lĩnh vực kha thác ...
- Ngành thép...

Các ngành mà chúng tôi đã phục vụ:
- Hànghải và Khai thác ngoài khơi
- Hoá dầu
Nuôi  truồng thuỷ sản và Ozone
- Điện tử
- Ngành cao su
- Ngành thép...
   - Công ty TNHH Kỹ Thuật Hợp Nhất hân hạnh là Nhà phân phối độc quyền cho Hãng sản xuất Oxymat của Đan Mạch.
      + Máy tạo khí Nitơ Oxymat
      + Máy tạo khí Oxy Oxymat
   - Vui lòng xem Giấy chứng nhận nhà phân phối Oxymat tại Việt Nam trong file đính kèm.

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N040 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 5.0 m3/giờ đến 0.27 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N075 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 14.0 m3/giờ đến 0.7 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N150 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 27.0 m3/giờ đến 1.49 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N225 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 40.0 m3/giờ đến 2.27 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N350 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 60.0 m3/giờ đến 3.52 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N600 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 90.0 m3/giờ đến 5.01 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N800 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 135.0 m3/giờ đến 7.86 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N1000 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 225.0 m3/giờ đến 12.63 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N1850 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 315.0 m3/giờ đến 21.31 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N2650 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 450.0 m3/giờ đến 34.45 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N3150 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 675.0 m3/giờ đến 46.73 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N4500 ECO
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 900.0 m3/giờ đến 60.0 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N3150 ECOx2
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 1350.0 m3/giờ đến 93.45 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N4500 ECOx2
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 1,800.0 m3/giờ đến 120.0 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N4500 ECOx3
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 2700.0 m3/giờ đến 180.0 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N4500 ECOx4
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 3,600.0 m3/giờ đến 240.0 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

MÁY TẠO KHÍ NITƠ (N2), OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Máy tạo khí Ni tơ (N2), Oxymat của Đan Mạch
-     Model: N4500 ECOx5
-     Độ thuần khí Ni tơ từ 5%(95) lên đến 99,9999%
-     Lưu lượng từ 4,500.0 m3/giờ đến 300.0 m3/giờ
-     Áp suất đầu vào: 5-7 kgf/cm2  
-     Sử dụng hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động.
-     Điện áp nguồn: 230 V / 1phase / 50Hz

CUNG CẤP PHỤ TÙNG MÁY TẠO KHÍ NITO OXYMAT - ĐAN MẠCH

-     Phụ tùng chính hãng OXYMAT
-     Hạt CMS (Carbon Molecular Sieve), thời gian sử dụng lên đến 40,000 giờ hoạt động
-     Vui lòng liên hệ Mr Tam 0919 243 248 hoặc Email: sales@maynenkhibuma.com
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
iconaddress.png
Số 426, Đường Liên Phường, P. Phước Long B, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
iconphone.png
 Call/ Zalo: Mr. Tam 0919-243-248
iconfax.png
0862.243.248
iconemail.png
Kết nối với chúng tôi
  2,777,129   |  
  94
Copyright 2024 © Hop Nhat. Thiết kế và phát triển bởi GSS
MPT là nhà phân phối độc quyền máy nén khí trục vít Buma (loại V-belt, Direct, Inverter và Máy đi động), Máy sấy khí tách nhân lạnh Buma, Máy sấy khí kiểu hấp thụ Buma và cung cấp phụ tùng chính hãng Buma như lọc dầu, lọc gió, lọc tách nhớt và dầu máy nén khí. Với chất lượng và giá thành tốt nhất